Dan Cake A/S – Børset Bakeri AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kaker og bakervarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.05.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Dan Cake A/S (org.nr. CVR DK 75206119, Danmark) erverver aksjer i Børset Bakeri AS (org.nr. 932154935)