Danaher Corporation – TrojaTechnologies Inc.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av analyseverktøy og analysetjenester for testing av kvaliteten på vann, og salg av rensesystemer for rensing av vann

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.09.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Danaher Corporation, kjøp av samtlige aksjer i TrojaTechnologies Inc.Meldt til Konkurransetilsynet