Danfoss A/S – Thermia Värme AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for varmepumper, varmtvannsberedere, gulvvarme etc

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Danfoss A/S (dansk CVR-nr. 20-16-57-15), oppkjøp av Thermia Värme AB (svensk org.nr. 556269-6483).Meldt til Konkurransetilsynet