Danica – Gjensidige NOR Fondsforsikring AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innenfor liv- og pensjonsforsikringer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.05.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Danica (dansk CVR-nr. 25-02-06-34), kjøp av 100 prosent av aksjene i Gjensidige NOR Fondsforsikring AS (org.nr. 979 198 558). Meldt til Konkurransetilsynet.