Data Invest AS – Bergen Industriutvikling AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innenfor teknologimarkeder tilknyttet instrumentering og informasjonsbehandling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.08.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Data Invest AS (org.nr. 920 425 658), kjøp av 98,17 prosent av aksjene i Bergen Industriutvikling AS (org.nr. 940 919 568). Andre involverte foretak i sammenslutningen er de tilhørende selskapene Datainstruments (org.nr. 979 498 063), Aanderaa Invest AS (org.nr. 984 039 522) og Aanderaa Instruments AS (org.nr. 943 521 638).Meldt til Konkurransetilsynet