Daytona Holding AS / St1 Nordic Oy – 1Vision Biogas AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Biogass

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.12.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Daytona Holding AS (org.nr. 932 255 782) og St1 Nordic Oy (org.nr. 2082259-7 Finland) oppretter fellesforetaket i 1Vision Biogas AB (under opprettelse)