DB-Gruppen AS – De 3 Stuer Kantiner AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Catering og serveringsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.10.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

DB-Gruppen AS (org.nr. 987308257) kjøper De 3 Stuer Kantiner AS (org. nr. 979554087)