DCC Energy Holdings Norway AS – Bellini Retail AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av drivstoff til motorkjøretøy

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.02.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

DCC Energy Holdings Norway AS (org.nr. 918023232) erverver 100% av Bellini Retail AS (org.nr. 918369651)