DCC Energy Holdings Norway AS – Esso Energi AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av drivstoff

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.03.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

DCC Energy Holdings Norway AS (org.nr. 918 023 232) erverver 100 % av aksjene i Esso Energi AS (org.nr. 954 446 689)