DCC Holding A/S – Solcellekraft AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Solcelleanlegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.08.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

DCC Holding A/S (org.nr. 32 14 02 70 Danmark) erverver samtlige aksjer og enekontroll i Solcellekraft AS (org.nr. 919 997 400) med datterselskap Takbytte AS (org.nr. 925 036 412) og Solmontasje AS (org.nr. 931 327 860)