De Lage Landen AB – IT Finans AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Finansielle tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.11.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

De Lage Landen AB (org. no. 556651-1100, Sweden) erverver 100 % av IT Finans AS (org. no. 979909217)