Deloitte AS – Gulliksen, Holme & Co AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Revisjons- og rådgivingstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.05.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Deloitte AS (org. nr. 980211282) kjøper Gulliksen, Holme & Co AS (org. nr. 988924601)