Deloitte AS – Inter Revisjon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Revisjon og rådgivning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.09.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Deloitte AS (org.nr. 980211282) overtar revisjons- og rådgivningsvirksomheten i Inter Revisjon AS (org.nr. 989250000)