Deloitte AS – ProsessPartner AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Revisjon og rådgivning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.02.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Deloitte AS (org. nr. 980211282) overtar konsulentvirksomheten i ProsessPartner AS (org. nr. 986303944)