Dentsply International Inc. – Astra Tech AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Medisinske produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.07.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Dentsply International Inc. (org. nr. 39-1434669, USA) erverver 100 % av aksjene i Astra Tech AB (Sverige)