Dentsu Aegis Network Norge AS – RED Communication AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Media og digital markedsføring og kommunikasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.04.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Dentsu Aegis Network Norge AS (org.nr. 927 445 875) erverer 99 % av aksjene i RED Communication AS (org.nr. 918 984 232)