Dermagruppen AS – Bjørnestad AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Agentur- og grossistvirksomhet av Kanebos kosmetikkprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.08.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Dermagruppen AS (org. nr. 991314660) erverver samtlige aksjer i Bjørnestad AS (org. nr. 967874132)