DesignTrykk AS – Hojem Trykkeri AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: trykkerivirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

DesignTrykk AS (org.nr. 957 729 924), oppkjøp av Hojem Trykkeri AS (org.nr. 966 471 514).Meldt til Konkurransetilsynet