Det Stavangerske Dampskibsselskab AS – Nor Lines

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Transportselskap for gods

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.01.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Det Stavangerske Dampskibsselskab AS (org. nr. 911178664) kjøper Nor Lines (org. nr. 981099516)