Devan International Limited – Skeie Energy AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.01.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Devan International Limited (org. nr. 1609312, Singapore) kjøper aksjer i Skeie Energy AS (org. nr. 991531556)