Devoteam – auSystems AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Konsulenttjenester i IT og telekommunikasjon, systemintegrering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.04.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Devoteam (fransk org.nr. 402968655), oppkjøp av auSystems AS