D&F Group AS – Bjørge Norcoat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for industriutstyr og industriservice

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.01.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

D&F Group AS (org.nr. 926 146 459), oppkjøp av Bjørge Norcoat AS (org.nr. 947 069 713)