D&F Group AS – D&F Group Stavanger AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Overflatebehandling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.07.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

D&F Group AS (org. nr. 926146459) fusjonerer med D&F Group Stavanger AS (org. nr. 947069713)