DFDS AS – Halléns NV

Berørte markeder ikon Berørte markeder: passasjerlinjefart og godslinjefart (ro-ro og lo-lo)

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.08.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

DFDS A/S (dansk CVR-nr. 14-19-47-11), kjøp av aksjer i Halléns NV (belgisk org.nr. 09156229).Meldt til Konkurransetilsynet