DFDS Transport (Norway) AS – Maksi Air & Sea AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: spedisjon og transport

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.02.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

DFDS Transport (Norway) AS (org.nr. 984 054 556), kjøp av samtlige aksjer i Maksi Air & Sea AS (org.nr. 987 377 534).Meldt til Konkurransetilsynet