DIFA Nydalen AS – Avantor Eiendom 4 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

DIFA Nydalen AS (org.nr. 988 850 292), kjøp av eiendom av Avantor Eiendom 4 AS (org.nr. 984 862 210) og oppkjøp av selskapet.Meldt til Konkurransetilsynet