Digernes AS – Austerå Process AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for verktøy, utstyr og rekvisita til industribedrifter i Norge

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Digernes AS (org.nr. 975 339 688), oppkjøp av Austerå Process AS (org.nr. 988 278 149).Meldt til Konkurransetilsynet