Displaytech AS – Jakob Hatteland Display AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-utstyr til maritim industri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.03.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Displaytech AS (under stiftelse), oppkjøp av Jakob Hatteland Display AS (org.nr. 974533146)