DKR Gruppen AS – Mirror Accounting AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Regnskap

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.01.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

DKR Gruppen AS (org. nr. 997331508) kjøper 100 % av aksjene i Mirror Accounting AS (org. nr. 981203240)