DNB Bank ASA – Acona Invest AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sikkerhets- og beredskapstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.11.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

DNB Bank ASA (org.nr. 984 851 006) erverver 100 % av aksjene i Acona Invest AS (org.nr. 999 163 173)