DNB Bank ASA / Bank og Regnskap Holding AS – Uni Micro AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Teknologi og programvare for økonomi-, administrasjons- og regnskapstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.11.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bank og Regnskap Holding AS (ikke opprettet) erverver 66,67 % av aksjene i Uni Micro AS (org.nr. 925 141 623). Bank og Regnskap Holding AS vil bli eiet 60 % av DNB Bank ASA (org.nr. 984 851 006) og 40 % av Sparebank 1-Alliansen. DNB Bank ASA vil, gjennom Bank og Regnskap Holding AS, etter foretakssammenslutningen ha enekontroll i Uni Micro AS.