DNB Bank ASA – Nille Holding II AS/Nille Holding AS/Nille Store Operations AS/Nille Trading AS/Nille AB/Nille FarEast LTD

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Butikkhandel med bredt vareutvalg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.04.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

DNB Bank ASA (org.nr. 984851006) overtar 100 % av aksjene i Nille Holding II AS (org.nr. 996488632), Nille Holding AS (org.nr. 989866249), Nille Store Operations AS (org.nr. 953581477), Nille Trading AS (org.nr. 918468919), Nille AB (org.nr. 350334856) og Nille FarEast LTD (ID 66237928-000-06-16-2)