DNB Bank ASA – Notabene-Gruppen

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bokhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.01.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

DNB Bank ASA (org. nr. 984851006) overtar virksomheten i Notabene-Gruppen ( org. nr. 899397592, org. nr. 999503055 og org. nr. 999503098)