DNB Eiendomsholding AS – Nye Barcode 121 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av næringseiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.04.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

DNB Eiendomsholding AS (org.nr. 992 670 886) erverver kontroll i Nye Barcode 121 AS (org.nr. 917 146 284)