DnB NOR Eiendom AS – Adjudis AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmegling og utlån til personkunder

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

DnB NOR Eiendom AS (org.nr. 910 968 955), oppkjøp av Adjudis AS (org.nr. 984 292 503).Meldt til Konkurransetilsynet