DNB / Sparebank 1-alliansen / Eika Gruppen og alliansefrie banker i Frende-samarbeidet – Vipps AS (under opprettelse)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Mobilbetalingstjeneste

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.02.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

DNB (org.nr. 984 851 006) / Sparebank 1-alliansen (org.nr. 986 401 598 / Eika Gruppen (org.nr. 979 319 568)  og Alliansefrie banker i Frende-samarbeidet (org.nr. 937 894 538) trer inn som eiere av Vipps AS (under opprettelse)