DOF ASA – Geo Group AS og Geoconsult AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: rederivirksomhet og maritime geotekniske undersøkelser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

DOF ASA (org.nr. 935 349 230), oppkjøp av Geo Group AS (org.nr. 988 131 393) og Geoconsult AS (org.nr. 888 131 442).Meldt til Konkurransetilsynet