Domstein ASA – AS Breivik & Co

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innkjøp av fiskeråvarer og salg av fersk og frossen fisk til dagligvarebransjen og storhusholdninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.08.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Domstein ASA (org.nr. 960 756 932), kjøp av samtlige aksjer i AS Breivik & Co (org.nr. 910 800 728).Meldt til Konkurransetilsynet