Domstein ASA – Iglo Haugesund AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innkjøp av fiskeråvarer og salg av fersk og frossen fisk til dagligvarebransjen og storhusholdninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.08.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Domstein ASA (org.nr. 960 756 932), kjøp av samtlige aksjer i Iglo Haugesund AS (org.nr. 980 174 557).Meldt til Konkurransetilsynet