Domstein ASA – Inger Sørensen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innkjøp av fiskeråvarer og salg av fersk og frossen fisk til dagligvarebutikker og storhusholdninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Domstein ASA (org.nr. 960 756 932), kjøp av samtlige aksjer i Inger Sørensen AS (org.nr. 916 587 309).Meldt til Konkurransetilsynet