Domstein ASA – Karmøy Delikatesse AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for innkjøp av fiskeråvarer samt omsetning av fersk fisk / ferske fiskeprodukter, frossen fisk / frosne fiskeprodukter og bearbeidede fiskeprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Domstein ASA (org.nr. 960 756 932), oppkjøp av Karmøy Delikatesse AS (org.nr. 980 599 019).Meldt til Konkurransetilsynet