Domstein ASA – Matgrossisten Midt-Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: næringsmiddelmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Domstein ASA (org.nr. 960 756 932), kjøp av 50,2 prosent av aksjene i Matgrossisten Midt-Norge AS (org.nr.980 394 948).Meldt til Konkurransetilsynet