Domstein ASA – Reinhartsen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for fisk og fiskeprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Domstein ASA (org.nr. 960 756 932), kjøp av samtlige aksjer i Reinhartsen AS (org.nr. 878 713 193).Meldt til Konkurransetilsynet