Domstein ASA – Vest Engros AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for innkjøp av fiskeråvarer samt omsetning av fersk fisk / ferske fiskeprodukter, frossen fisk / frosne fiskeprodukter og bearbeidede fiskeprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Domstein ASA (org.nr. 960 756 932), oppkjøp av Vest Engros AS (org.nr. 975 918 068).Meldt til Konkurransetilsynet