Domstein Enghav AS – Naustvik Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fiskeprodukter og andre næringsmidler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.06.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Domstein Enghav AS (org. nr. 984830912) slås sammen med Naustvik Holding AS (org. nr. 966224126)