Domstein Enghav Ferskfisk AS – Fiskcentralen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innkjøp og produksjon av fersk fisk og ferske fiskeprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.11.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Domstein Enghav Ferskfisk AS (under stiftelse), overtakelse av virksomhet fra Fiskcentralen AS (org.nr. 811 651 532).Meldt til Konkurransetilsynet