Doughty Hanson & Co Limited – USC Europe N.V.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for metallbokser til mat, spray etc

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Doughty Hanson & Co Limited (org.nr. 2978632, UK), oppkjøp av USC Europe N.V. (org.nr. 73887, Ned. Antiller).Meldt til Konkurransetilsynet