Dovre International AS – Fabcon Management AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: rådgivning innen prosjektledelse

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Dovre International AS (org.nr. 952 522 035), oppkjøp av Fabcon Management AS (org.nr. 929 126 122).Meldt til Konkurransetilsynet