Dow Europe Holding B.V. – Edulan A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: PU systems & PU machinery

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.09.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Dow Europe Holding B.V. (org.nr. 21018156, Nederland), oppkjøp av Edulan A/S (org.nr. 48544312, Danmark)