DPI Chemical Industrier AS – Solvadis Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: kjemikaliemarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

DPI Chemical Industrier AS (org.nr. 977 470 773), kjøp av samtlige aksjer i Solvadis Norge AS (org.nr. 926 396 129).Meldt til Konkurransetilsynet